Welcome to Francis Academic Press
Academic Journal of Architecture and Geotechnical Engineering | Francis Academic Francis

Academic Journal of Architecture and Geotechnical Engineering

ISSN: 2663-1563 (Print)

Volume 5, Issue 1, 2023

Test of compressive strength of rubber ceramsite concrete modified by basalt fiber

Bu Changming1,2, Zhu Dongxu1,2, Liu Lei1,2, Lu Xinyu1,2, Sun Yi1,2, Tan Baolin1,2, Wang Faxiang3

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Feb 20, 2023

DOI: 10.25236/AJAGE.2023.050110

Enrichment and Recovery of Lead-Zinc Tailings by Spiral Wall Cyclones

Wenqiang Wang, Zhongbin Liu, Fan Yang

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Feb 15, 2023

DOI: 10.25236/AJAGE.2023.050103

Tunnel monitoring and measurement technologies under complex geological conditions

Zhu Jiapeng, Dong Xu, Zhang Wenqi, Zhang Yongtao, Zhu Zihong

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Feb 15, 2023

DOI: 10.25236/AJAGE.2023.050102