Welcome to Francis Academic Press
Academic Journal of Engineering and Technology Science | Francis Academic Francis

Academic Journal of Engineering and Technology Science

ISSN: 2616-5767 (Print)

Seismic behavior analysis of steel-concrete composite frame-RC core tube structures

Zheng Zhang1,2,*, Zhongxian Li1, Qingying Ren1, Yong Xue1, Junxian Pang1

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Dec 17, 2019

DOI: 10.25236/AJETS.2019.020501 | Downloads: 29 | Views: 842

Control Modeling and Fault Simulation Analysis in Microgrid

Jiang Li ,Xu Yanlu, Zhu Heyan, Zhang Mingli, Yu Changyong, Lu Tianqi

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Dec 6, 2019

DOI: 10.25236/AJETS.2019.020415 | Downloads: 24 | Views: 859

Study on Extraction of Pentosan from Phragmites Communis

Qian Wang*, Guoming Chen and Caixia Zhang

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Nov 29, 2019

DOI: 10.25236/AJETS.2019.020414 | Downloads: 12 | Views: 704

Research on Teaching Reform of Algorithm Analysis and Design Based on Obe

Ning Liu, Xiaodong Zheng, Zhongtang Zhao, Haoqi Yue

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Dec 2, 2019

DOI: 10.25236/AJETS.2019.020413 | Downloads: 14 | Views: 698

Practical Tracking System of Intelligent Workshop Product Based on Wireless Sensor Network

Qinggong Ma1,* , Jianfeng Zheng2

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Dec 2, 2019

DOI: 10.25236/AJETS.2019.020412 | Downloads: 24 | Views: 728

The Analytic Algorithm Calculator Design of Air-Floating Guideway Loading Capacity Based on VB

Deyun Mo, Hebing Wu, Chunqiao Liu

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Dec 2, 2019

DOI: 10.25236/AJETS.2019.020411 | Downloads: 19 | Views: 725

Sign of Frost-Free Heating Device for Air Source Heat Pump

Xinze Li, Xiang Zhang*, Jiacheng Li, Zhao Zhang,Zhihang Zhang

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Dec 2, 2019

DOI: 10.25236/AJETS.2019.020410 | Downloads: 20 | Views: 997

Research on Working Characteristics of Coupled Dynamics Linear Hydrogen Internal Combustion Engine Based on Electromechanical Integration

Peng Huo 1,2,* , Huihua Feng 1,2, Weizheng Zhang 1,2, Li Wei 1,2, Tingting Zhao 1,2

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Dec 2, 2019

DOI: 10.25236/AJETS.2019.020409 | Downloads: 15 | Views: 934

The Car-Following Model of Safe Navigation of Polar Route

Junqi Zhang

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Nov 28, 2019

DOI: 10.25236/AJETS.2019.020406 | Downloads: 23 | Views: 1025

Design of Automatic Car Washing Machine System based on Image Processing

Maomao Zhang

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Nov 28, 2019

DOI: 10.25236/AJETS.2019.020405 | Downloads: 80 | Views: 951

Profit Allocation of Remanufacturing Virtual Enterprises

Huirong Chen

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Nov 21, 2019

DOI: 10.25236/AJETS.2019.020404 | Downloads: 14 | Views: 688

Virtual Simulation Development of ABB Industrial Robot Technology

Bao Cai*, Qiuyu Shi

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Nov 13, 2019

DOI: 10.25236/AJETS.2019.020403 | Downloads: 64 | Views: 1075

Study on Hydrolysis of Icariin Glycoside to Anhydroicaritin

Jiaqiang Yang*, Silan Liu

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Nov 13, 2019

DOI: 10.25236/AJETS.2019.020402 | Downloads: 23 | Views: 746

Deepening research on grid system complexity

Li Meijun, Wang Miao, Li Shuai, Chen Youhui

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Oct 29, 2019

DOI: 10.25236/AJETS.020062 | Downloads: 6 | Views: 510

Study on the Performance and Influence of Power Electronics in Distribution Network

HU Guan-qiu1, Wang Hang2, Zhu Meng3

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Oct 29, 2019

DOI: 10.25236/AJETS.020061 | Downloads: 25 | Views: 868

Research and Application of Chassis Resistance Line of Rock Breaking Mechanism

Pengfei Zhang1, Jun Duan1, Mengyao Wang1 and Jianxin Guo2

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Oct 29, 2019

DOI: 10.25236/AJETS.020060 | Downloads: 13 | Views: 734