Welcome to Francis Academic Press
Academic Journal of Engineering and Technology Science | Francis Academic Francis

Academic Journal of Engineering and Technology Science

ISSN: 2616-5767 (Print)

Research on Intelligent closestool cleaner

Chen Kexin, Chen Jingyi, Tang Jie, Chen Xinquan, Gong Tianxiao

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: May 8, 2020

DOI: 10.25236/AJETS.2020.030402 | Downloads: 27 | Views: 1056

Research on Integrated Optimization of Distributed Distribution Network

Yu Changyong, Xu Weimao, Zhang Mingli, Li Fang, Lu Tianqi

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: May 4, 2020

DOI: 10.25236/AJETS.2020.030401 | Downloads: 7 | Views: 780

Research on Power Electronic Transformer Based on Phase Shift Converter

Yan Chuang, Bai Jing, Sun Mingze

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Apr 30, 2020

DOI: 10.25236/AJETS.2020.030314 | Downloads: 15 | Views: 1006

Study on the Influence of Material Parameters on Indentation Morphology

Wenjie Qian, Jianguo Zhu*

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Apr 30, 2020

DOI: 10.25236/AJETS.2020.030312 | Downloads: 20 | Views: 900

Research and Design of College Teaching Log Management System

Wen Xu

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Apr 27, 2020

DOI: 10.25236/AJETS.2020.030310 | Downloads: 24 | Views: 822

Research on Digital Smart Contract Based on Blockchain

Shiyao Zhang1, Cheng Cheng2, Zhimin Chen3, Yuxuan Shi3 and Dingli Sun3, *

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Apr 27, 2020

DOI: 10.25236/AJETS.2020.030309 | Downloads: 17 | Views: 935

Anticipated Reflected Backward Doubly SDEs with Generators in Stochastic Lipschitz Condition

Zhuangzhuang Xing*, Lifeng Wei

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Apr 27, 2020

DOI: 10.25236/AJETS.2020.030308 | Downloads: 26 | Views: 1076

Ecological cost assessment about different scales project

Li Qin1, Wang Taotao1, Yang Bingqian2, Zhang Yun3

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Apr 23, 2020

DOI: 10.25236/AJETS.2020.030307 | Downloads: 16 | Views: 786

Fabrication of the Novel Uio-66-Go/Pvdf Composite Membrane

Wei Wang1*, Haiyang Chen1, Qian Zhang1, Yanyan Yin2

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Apr 20, 2020

DOI: 10.25236/AJETS.2020.030305 | Downloads: 57 | Views: 1233

Optical Fiber Humidity Sensor Based on Graphene Oxide

Huo Shihang1, a, Tao Yuan2, b

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Apr 20, 2020

DOI: 10.25236/AJETS.2020.030304 | Downloads: 49 | Views: 1293

A Dual Battery Power Management System for Solar Charging to Improve Charging Efficiency

Peng Yuxi, Zhang Teng*, Zhu Kai, Kong Weifeng, Fu Siwei, Du Xuewu

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Apr 20, 2020

DOI: 10.25236/AJETS.2020.030213 | Downloads: 17 | Views: 1050

Research on Wind Turbine Selection Based on Different Heavy Icing Data Processing Strategies

Xiangdong Zhu1,*, Dezheng Ning1, Huaikong Zhang1, Siwei Wang1, Jianbo Fu1, Yonghui Lu1, Yuhua Wang1, Shouyuan Fan1, Jun Pang2, Lixin Wang2, Miao Zhang2 and Jianyu Wang2

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Apr 16, 2020

DOI: 10.25236/AJETS.2020.030212 | Downloads: 17 | Views: 1091

Fast Intra Mode Coding Based on Convolutional Neural Network

Chengsi Lin*, Qingming Yi

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Apr 16, 2020

DOI: 10.25236/AJETS.2020.030210 | Downloads: 24 | Views: 1059