Welcome to Francis Academic Press
International Journal of New Developments in Engineering and Society | Francis Academic Francis

International Journal of New Developments in Engineering and Society

ISSN: 2522-3488

Volume 6, Issue 4, 2022

Research on Working Mechanism of Investigation and Treatment of Hidden Hazards in Construction Enterprises

Shicong Wang, Jian Gao, Henggang He, Kang Pei, Yang Cao, Changsheng Wang, Hao Ge, Yang Wang

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Dec 10, 2022

DOI: 10.25236/IJNDES.2022.060407

Developing an ANP-QFD Approach for Balers’ Appearance Design: A Case Study

Jing Liu1, Fucheng Wan1, Jinzhi Zou2, Lixin Wang3

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Nov 20, 2022

DOI: 10.25236/IJNDES.2022.060403

Classified Management and Control of Construction Safety Production Risks

Sasa Li, Kun Qu, Haitao Xue, Jian Gao, Bo Du, Yijun Wang, Fengwei Zhang

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Nov 20, 2022

DOI: 10.25236/IJNDES.2022.060401