Welcome to Francis Academic Press
Frontiers in Medical Science Research | Francis Academic Francis

Frontiers in Medical Science Research

ISSN: 2618-1584 (Print)

Volume 4, Issue 6, 2022

Impairment of esophageal skeletal muscle in type XIX collagen mutant mouse

Juanjuan Zhang1,2,3,#, Weizhe Liu4,#, Hidekatsu Yoshioka5, Rong Wang3, Yanqing Zhang3, Yongqing Shen2,3, Aiying Li1

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: May 10, 2022

DOI: 10.25236/FMSR.2022.040610

Treatment of Insomnia Based on meridian flow theory

Meiling Mao1, Yinrui Guan1, Yongmei Yan2

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: May 10, 2022

DOI: 10.25236/FMSR.2022.040609

Exploring a New Model of Multidisciplinary Health Prevention in the Context of an Epidemic

Xiaoling Li1, Taoxing Yang1, Zunshuai Wang1, Ruixue Ma1, Xinrong Fan2

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Apr 28, 2022

DOI: 10.25236/FMSR.2022.040607

Oxygenation and Brain Diseases

Meiyi Wang

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Apr 28, 2022

DOI: 10.25236/FMSR.2022.040602