Welcome to Francis Academic Press
Frontiers in Medical Science Research | Francis Academic Francis

Frontiers in Medical Science Research

ISSN: 2618-1584 (Print)

Volume 4, Issue 4, 2022

A Meta-analysis of efficacy and safety of Banxia Xiexin decoction on ulcerative colitis

Yanan Ai1, Yuqing Xu1, Wen Wen1, Yunhan Yin1, Jintao Zhou1, Weihan Zhao2

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Mar 20, 2022

DOI: 10.25236/FMSR.2022.040405

Application of rain classroom in rehabilitation medical education

Guan Fu, Xiangzhen Fan, Haimeng Liu

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Mar 20, 2022

DOI: 10.25236/FMSR.2022.040403