Welcome to Francis Academic Press
Academic Journal of Computing & Information Science | Francis Academic Francis

Academic Journal of Computing & Information Science

ISSN: 2616-5775 (Print)

Volume 6, Issue 8, 2023

Forecast of O2O Coupon Consumption Based on XGBoost Model

Weihan Yang, Zijie Zhang, Runze Liu, Jinjiang Liu

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Aug 20, 2023

DOI: 10.25236/AJCIS.2023.060820

The application of intelligent algorithms in word discrimination

Zequan Yang1, Xinyu Wu2, Xiongfeng Zhang2

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Aug 20, 2023

DOI: 10.25236/AJCIS.2023.060818

Research on Logistics Cargo Volume Forecasting Based on SETAR Model

Xingguo Xu1, Qiaojun Chen2, Yiqiang Xia1

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Aug 20, 2023

DOI: 10.25236/AJCIS.2023.060817

Improved algorithm of cartographer based on laser odometer

Bowen Du, Xiaochang Ni, Yaqing Wang, Jie Zhou, Jing Li

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Aug 20, 2023

DOI: 10.25236/AJCIS.2023.060814

Insurance Fraud Detection Based on XGBoost

Haoran Zheng1, Fan Peng2, Yawen Tian3, Zizhou Zhang4, Wenting Zhang5

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Aug 20, 2023

DOI: 10.25236/AJCIS.2023.060808

Research on the Static WTA of Terminal Cooperative Air Defense Impacted by Coupling Factors

Xiwei Yang1, Xiaofei Li1, Huiwen Hu2, Bin Zhang1, Xinxin Guo1, Long Zhao1, Zhen Cao1, Yufei Cao1, Chenglong Zhang1

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Aug 20, 2023

DOI: 10.25236/AJCIS.2023.060804