Welcome to Francis Academic Press
International Journal of Frontiers in Medicine | Francis Academic Francis

International Journal of Frontiers in Medicine

ISSN: 2706-6819(Print)

Volume 5, Issue 9, 2023

Research Progress of Traditional Chinese Medicine Therapy for Retinal Vein Occlusion

Yang Yurong1, Lei Xiaoqin2, Li Yuwei2, Xue Wenjie1, Wang Jiale1, Zhu Jinyipu1

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Sep 10, 2023

DOI: 10.25236/IJFM.2023.050918

The Impact of Different Altitudes on Lung Function in the Hengduan Mountains in Southwest China

Yunyan Zeng, Yongqiu Duan, Dongqu Zou, Zhiming Zhu, Lingling Dong

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Sep 10, 2023

DOI: 10.25236/IJFM.2023.050915

Research Progress in the Treatment of Osteoporosis with Chinese Medicine

Youyu She1, Ligang Fan2, Wei Gao2, Panpan Guo2, Junxiu Xi2, Hua Guo3

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Sep 10, 2023

DOI: 10.25236/IJFM.2023.050913

Analysis of Clinical Characteristics of 4 Patients with Super-female Syndrome

Li Yilin, Sheng Sihan, Han Xinyi, Zheng Rongxiu

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Aug 30, 2023

DOI: 10.25236/IJFM.2023.050909

Acupotomy for Ganglion Cysts: A Case Report

Haichen Gao1, Wanyi Ao1, Kun Wang1, Gaiqin Yang2

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Aug 30, 2023

DOI: 10.25236/IJFM.2023.050908

Research Progress on MicroRNA in Early Diagnosis of Lung Cancer

Ruifei Yang1, Feixue Feng1, Yanxia Ma2

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Aug 30, 2023

DOI: 10.25236/IJFM.2023.050907

Discussion on the Treatment of Reflux Pharyngitis Based on "Xinkai Kujiang Method"

Liu Bo1, Zhang Xiong2, Li Jing1, Hui Lulu1, Li Jiahui1

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Aug 30, 2023

DOI: 10.25236/IJFM.2023.050906

Current progress of stem cell-based therapy

Zonglin Li, Songhao Zuo, Jinyuan Xing, Hanzhong Zhang, Liuziwen Chen, Zihao Zhao

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Aug 30, 2023

DOI: 10.25236/IJFM.2023.050904