Welcome to Francis Academic Press
International Journal of Frontiers in Engineering Technology | Francis Academic Francis

International Journal of Frontiers in Engineering Technology

ISSN 2706-655X(Print)

Recent Investigations on Wave Dissipation of New Type Breakwaters

Lipeng Yang1, Shaopeng Yang2, Huayun Song3, Jinlong Zhu4, Zhiyong Zhang5

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: May 30, 2023

DOI: 10.25236/IJFET.2023.050509 | Downloads: 0 | Views: 32

Research on Structure Design and Simulation Test of Double-Layer Chain Plate Shared Dryer

Lin Wei1, Peng Guohua1, He Zhibo2, Chen Jing3, Wang Chao1, Chen Guihui4, Wu Pan1

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: May 30, 2023

DOI: 10.25236/IJFET.2023.050508 | Downloads: 0 | Views: 32

Bowden-line Foot-controlled Finger Exoskeleton Device Driven by Pneumatic Muscles

Julian Yufeng Liu

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: May 20, 2023

DOI: 10.25236/IJFET.2023.050507 | Downloads: 0 | Views: 31

Shooting Posture Correction System Based on Deep Learning

Yuyang Wu

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: May 20, 2023

DOI: 10.25236/IJFET.2023.050506 | Downloads: 0 | Views: 24

Analysis and Research on Influencing Factors of Unscheduled Shutdown of Coal-Power Units

Limeng Zhang1, Jiayan Sun2, Yantao Chu3, Zhonghua Zhao4, Qiubo Qi4, Ke Liu4

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: May 20, 2023

DOI: 10.25236/IJFET.2023.050505 | Downloads: 0 | Views: 34

Analysis of the piston pressure gauge factor

Hua Li, Li Shen

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: May 20, 2023

DOI: 10.25236/IJFET.2023.050504 | Downloads: 0 | Views: 22

Simulation analysis of tube-shell heat exchanger

Wang Xiaojuan, Hu Xiaoqing, Yan Shuo, Fu Yilin, Yang Xinshuo, Lv Xiangkun

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: May 20, 2023

DOI: 10.25236/IJFET.2023.050502 | Downloads: 0 | Views: 52

Research on the robotic arm modeling algorithm based on deep learning

Hongkun Xiang1, Lihua Huang2, Tianyu Lan1, Jun Wang1, Yan Zhao1, Binlong He1

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: May 20, 2023

DOI: 10.25236/IJFET.2023.050501 | Downloads: 0 | Views: 68

Optimization of Blade Structure for a Straw Returning Machine

Han Chen, Liying Zhou, Hengbo Han, Baihua Tang, Kaining Lei, Xinze Li, Houlei Xu

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Apr 30, 2023

DOI: 10.25236/IJFET.2023.050409 | Downloads: 0 | Views: 95

Design of Automatic Irrigation Robot Based on Tracking and Visual Recognition

Jiahui Li1, Jindong Zhang2, Zhiying Liu3, Yan Liang4, Zhongfa Yin5, Fuda Wang6

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Apr 30, 2023

DOI: 10.25236/IJFET.2023.050408 | Downloads: 0 | Views: 103

Acoustic resonance analysis of new water drop labyrinth control valve for thermal power units

Wu Sheng1,2,3, Liu Xing1,2,3, Yao Youli1, Mei Jing1,2

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Apr 30, 2023

DOI: 10.25236/IJFET.2023.050407 | Downloads: 0 | Views: 86

Research on the Application of Prestressed CFRP in Strengthening Concrete Beams

Weifeng Li, Xingcan Long

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Apr 30, 2023

DOI: 10.25236/IJFET.2023.050406 | Downloads: 0 | Views: 77

Determination of reasonable stop-mining line position of 7311 working face

Changtao Liu

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Apr 30, 2023

DOI: 10.25236/IJFET.2023.050405 | Downloads: 0 | Views: 87

Study on EEG signal of epileptic patients based on NLSOMAP algorithm

Chong Li, Shiyu Hu, Xinyan Zhang, Jiale Chen

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Apr 30, 2023

DOI: 10.25236/IJFET.2023.050404 | Downloads: 0 | Views: 92

Intelligent poultry seedling sorting system based on convolutional neural network

Jiale Chen1, Zihao Ma2, Chong Li1

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Apr 30, 2023

DOI: 10.25236/IJFET.2023.050403 | Downloads: 0 | Views: 131

Analysis of the Hydrodynamic Performance of Torizontal Axis Turbines

Weixing Liu, Shaohua Chen, Linyan Wu, Zhiyang Zhang

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Apr 30, 2023

DOI: 10.25236/IJFET.2023.050402 | Downloads: 0 | Views: 83

Survey and Suggestions on the Current Situation of PPP Model in Henan, China

Hao Wang, Mohamad Bin Ayob

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Apr 30, 2023

DOI: 10.25236/IJFET.2023.050401 | Downloads: 0 | Views: 84